presscom

drukuj

Referencje

O profesjonalizmie firmy oraz wysokim poziomie oferowanych usług świadczą zadowoleni partnerzy. Wśród klientów PRESSCOM Sp. z o.o. znajdują się centralne organy państwowe, małe jednostki administracji publicznej, a także przedsiębiorstwa prywatne. Szerokie grono odbiorców potwierdza zaufanie, jakim obdarzana jest firma PRESSCOM Sp. z o.o., oraz jej elastyczność w dostosowaniu się do każdego indywidualnego klienta.

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
"…Szkolenie przeprowadzone było przez trenera przygotowanego merytorycznie, prezentującego wysoki stopień profesjonalizmu, umiejętności dydaktycznych i kultury osobistej. Pracownicy naszego zarządu uczestniczący w szkoleniu otrzymali pełne i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. W opinii wielu uczestników było to jedno z lepiej przeprowadzonych szkoleń…"

p.o. z-ca dyrektora Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
"…Z uwagi na sposób prowadzenia zajęć jak i profesjonalnego wykładowcę szkolenie zostało przez uczestników wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Pragniemy również podkreślić, iż współpraca organizacyjna z firmą PRESSCOM Sp. z o.o. z Wrocławia zasługuje na wysokie uznanie i jest godna polecenia…"

zastępca dyrektora ds. kadrowych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

"PKP Energetyka" spółka z o.o.
"…Na uwagę zasługuje również fakt, że prowadzący opracowują szczegółowy program szkoleniowy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb naszej spółki, a także stosują nowoczesne metody nauczania wykorzystując różne pomoce naukowe…"

dyrektor Biura Spraw Pracowniczych „PKP Energetyka” spółka z o.o.

 

 

 

Rejonowy Urząd Poczty Wrocław-Województwo
"…Zarówno poziom organizacji szkolenia, jak i sposób prowadzenia zajęć zasługują na bardzo wysoką ocenę, dlatego też z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę PRESSCOM jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera, terminowo wywiązującego się z podjętych zobowiązań…"

dyrektor ppup Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
"…Treści zawarte w szkoleniu były dobrze skonstruowane, a wszystkie proponowane tematy zostały omówione w sposób wyczerpujący. Wykładowcy byli dobrze przygotowani pod względem merytorycznym: przekazywane treści były jasne, zrozumiałe i poparte odpowiednimi przykładami (…) Firma jest rzetelna i godna polecenia…"

z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

design by VENTI