presscom

drukuj

Książki

Działalność wydawnicza PRESSCOM Sp. z o.o. obejmuje publikacje książkowe o tematyce specjalistycznej, ukazujące się w ramach bibliotek: Administracja Publiczna, Przetargi Publiczne, Inwestycje Sektora Publicznego, Finanse Publiczne, Informacja Publiczna, Kadry i Płace w Administracji, Ochrona Zdrowia, IT w Edukacji, Prawo Procesowe. W książkach podejmowane są aktualne kwestie prawne, istotne dla pracowników administracji publicznej, a pośrednio również sektora prywatnego. Wydawane publikacje cechuje nie tylko bezbłędne opracowanie merytoryczne, lecz także praktyczne ujęcie tematu i przydatność dla czytelników. Spółka uruchomiła również Bibliotekę IT Professional, która wydaje publikacje dla zawodowych informatyków i menedżerów IT.

 

design by VENTI