presscom

drukuj

Konferencje

PRESSCOM Sp. z o.o. organizuje ogólnopolskie konferencje tematyczne, poświęcone problematyce funkcjonowania prawa w Polsce i wynikających z tego konsekwencji. Konferencje mają charakter praktyczny, obejmują aktualne problemy nurtujące pracowników sektora publicznego (i związanych z tym sektorem kontrahentów). Każdorazowo zapraszani są przedstawiciele instytucji odpowiadających za tworzenie obowiązujących przepisów prawa, a także reprezentanci podmiotów pracujących w oparciu o te przepisy. Spotkania obejmują część warsztatową, która pozwala uczestnikom skoncentrować się na najbardziej interesujących ich elementach podejmowanego w trakcie konferencji zagadnienia.

design by VENTI