presscom

drukuj

E-learning

PRESSCOM Sp. z o.o. zamierza w najbliższym czasie uruchomić szkolenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu oraz płyt CD i DVD. Dzięki temu klienci zyskają możliwość elastycznego kształcenia, w dowolnym czasie i miejscu.

Oferowane szkolenia obejmą tematykę z różnych dziedzin prawa stosowanego w działalności organów administracji publicznej, w tym m.in. prawa zamówień publicznych, prawa nowych technologii, prawa administracyjnego czy prawa finansów publicznych. Będą to zarówno szkolenia ogólne – omawiające zagadnienia podstawowe i systemowe, jak i specjalistyczne – dotyczące problemów szczegółowych. Zalety e-learningu to m.in.: oszczędność czasu, możliwość odbycia kursu w dowolnym terminie, a także powtórzenia go w razie potrzeby w każdym momencie.

design by VENTI