presscom

drukuj

Czasopisma

PRESSCOM Sp. z o.o. jest wydawcą specjalistycznych magazynów branżowych, stanowiących praktyczną pomoc dla pracowników różnych obszarów sektora publicznego. Pisma omawiają tematy aktualne w pracy podmiotów administracji publicznej, przedstawiają rozwiązania dotyczących jej problemów oraz odpowiadają na bieżące pytania czytelników.

Podstawowe założenia przy tworzeniu prasy branżowej w PRESSCOM Sp. z o.o. to rzetelność podawanej wiedzy, przydatność informacji i jasność przekazu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w treści artykułów podejmowanych na łamach miesięczników, ale też w profesjonalnym wyglądzie pism, zaprojektowanych w taki sposób, by umożliwiały jak najłatwiejsze przyswajanie informacji.

Obecnie PRESSCOM Sp. z. o.o. ma w swojej ofercie takie czasopisma, jak: „Przetargi Publiczne”, „Finanse Publiczne”, „IT w Administracji”, „Kadry i Płace w Administracji”, „IT Professional”, „TIK w Edukacji”, „ABI Expert” w przygotowaniu są kolejne tytuły. 

design by VENTI