presscom

drukuj

CS Przetargi Publiczne

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne organizuje szkolenia dotyczące problematyki funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Są one kierowane do zamawiających i wykonawców. Tematyka szkoleń jest ściśle związana z praktyką działania organów udzielających zamówień publicznych oraz wykonawców ubiegających się o zamówienia – zgłaszane przez nich potrzeby i uwagi w tym zakresie są uwzględniane w procesie planowania cykli szkoleniowych.

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne oferuje szkolenia zarówno dla początkujących uczestników rynku zamówień publicznych, poszukujących bardziej ogólnej i systemowej wiedzy, jak i dla specjalistów posiadających szeroką wiedzę ogólną i pragnących szczegółowo poznać wybrane zagadnienia. Wszystkie szkolenia opierają się na najnowszych przepisach prawa. Po każdej nowelizacji prawa zamówień publicznych CS Przetargi Publiczne organizuje jedne z pierwszych w kraju szkoleń omawiających wprowadzone zmiany.

Szkolenia oferowane przez Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne prowadzone są przez najlepszych w kraju, doświadczonych specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Każde spotkanie obejmuje czas przeznaczony na pytania uczestników.
Uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Spotkania organizowane są wyłącznie w salach o wysokim standardzie.
 

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
  • Nowelizacja prawa zamówień publicznych – szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań
  • Zamówienia publiczne poniżej progu 14 tys. euro po nowelizacji – obowiązki i możliwości zamawiającego, dokumentowanie i niejasności
  • Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – jak przygotować się do kontroli
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji – aneksy, rozliczanie, roboty i zamówienia dodatkowe
     

 

design by VENTI